Advokat Hans Flø

Hovedområdet for kontorets virksomhet i dag er dreid mer tilgenerell forretningsjus, fast eiendoms rettsforhold, erstatning,arv og skifteforhold.


I tillegg til hovedkontoret i Bergen, har advokat Hans Flø ogsåkontor i Hareid, Sunnmøre. Kontakt for bistand vil være ved telefon 416 46 912, eller e-post: hf@jus1.no.


Les mer >>

Om Hans Flø

Juridisk eksamen ved Universitetet i Bergen i 1984. Han var deretter ansatt som advokatfullmektig i Bergen i 2 år frem til han i perioden 1987 - 1996 arbeidet dels i egen advokatpraksis, og dels ansatt og i tett samarbeid med InkassoPartner AS, Nevi Finans AS og DnB Finans AS. Fra 1988 har han også hatt advokatkontor i Hareid, Sunnmøre.

Siden 1996 har han hatt egen uavhengig advokatvirksomhet i kontorsamarbeid med andre advokatfellesskap. Han gir bistand innen de fleste rettsområder, men med hovedvekt innen forretningsjuridiske forhold, famile- arv- og skifterett, fast eiendoms rettsforhold, erstatningsrett, og sitter i styret i flere selskap.

Kompetanseområder:

  • Avtale- og Kontraktsrett
  • Gjeldsforhold
  • Arv-, familie- og skifterett
  • Arbeidsrett
  • Erstatningsrett
  • Fast eiendoms rettsforhold
  • Eiendomsmegling
  • Forbrukerrett
  • Husleie- og boligrett
  • Bygningsrettslige forhold

Kontakt meg