Hans Flø

E-post: hf@jus1.no


Født 1953. Juridisk eksamen ved Universitetet i Bergen i 1984. Han var deretter ansatt som advokatfullmektig i Bergen i 2 år frem til han i perioden 1987 - 1996 arbeidet dels i egen advokatpraksis, og dels ansatt og i tett samarbeid med InkassoPartner AS, Nevi Finans AS og DnB Finans AS. Fra 1988 har han også drevet eget advokatkontor i Hareid, Sunnmøre.


Fra 1996 har han hatt egen advokatvirksomhet i kontorsamarbeid med andre advokater.  Han gir bistand innen de fleste rettsområder, men med hovedvekt innen forretningsjuridiske forhold, skifterett, fast eiendoms rettsforhold, erstatningsrett, forbrukerrettslige spørsmål, og sitter i styret i flere selskap.